Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

216.00 ฿ชื่อเรื่อง Conversation in Daily Life
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009392
จำนวนหน้า 142 หน้า
รายละเอียด หนังสือ Conversation in Daily Life เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
มาบ้างแล้ว แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษอังกฤษ
ด้วยตนเอง...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    216.00 บาท
   ISBN    9786165960250
   ขนาดไฟล์     18.110 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment