Loding..........
  
 

 

 

 

420.00 ฿ชื่อเรื่อง งานปั้นเซรามิค
ผู้แต่ง สุรเกียรติ,อัมพรธิดา ยอดวิเศษ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009391
จำนวนหน้า 112 หน้า
รายละเอียด ได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นที่ศึกษาการทำของที่ระลึกจากเครื่องเคลือบดินเผา ได้ใช้เป็นคู่มือในการเรียนวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรหลากหลาย รหัส วศผ. 01075 การทำของที่ระลึกจากเครื่องเคลือบดินเผา นอกจากนั้นยัง ใช้สำหรับการฝึกอบรมการปั้นดอกไม้เซรามิคในศูนย์วิจัยทรัพยากรเซรามิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดรวบรวมชั้นตอนอย่างละเอียต เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานของที่ระลึกได้ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองตามความสนใจ ในขณะเดียว่กันผู้สนใจที่จะฝึกการปั้นดอกไม้แต่ขาดอุปกรณ์ในการทำเซรามิคก็สามารถที่จะใช้วัสดุอื่น ๆ แทนดินที่จะต้องเผาตาม ขั้นตอนของงานเซรามิค โดยใช้แป้งข้าวเหนียว แป้งขนมปัง หรือแป้งอื่น ที่มีลักษณะไม่แตกต่างกัน มาผืกตามขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้โดยตัดขั้นตอนในการเผาออก เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งให้โอกาสแก่ทุก ๆ คนได้ปั้นดอกไม้เช่นผู้ที่มีทุนและเครื่องมือในการทำเซรามิค...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    420.00 บาท
   ISBN    9786165960687
   ขนาดไฟล์     108.469 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment