Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม
 

 

249.00 ฿ชื่อเรื่อง Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม
ผู้แต่ง สันติธาร เสถียรไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009397
จำนวนหน้า 298 หน้า
รายละเอียด เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันนี้ ผู้เขียนได้ถอดบทเรียนจากการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจในภาคการเงินการลงทุน และการเป็นพ่อ มาแนะนำว่าเราควร “Turns” ตัวเองอย่างไรให้เท่าทันและหันให้ถูกทางอย่างไรในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม ชวนผู้อ่านทบทวนวิธีการตัดสินใจ การสร้างสมดุลความสุขในโลกการทำงาน รวมถึงแชร์วิธีคิดและทักษะสำคัญๆ ซึ่งจะช่วยเราในวันที่โลกอาจจะหมุนเร็วขึ้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    249.00 บาท
   ISBN    9789740218852
   ขนาดไฟล์     23.667 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment