Loding..........
  
 

 

  ทั่วไป -> สืบสานศาสตร์พระราชา คมนาคม สื่อสาร ชุด 9 ตามรอยพ่อ สืบสาน รักษา และต่อยอด
 

 

599.00 ฿ชื่อเรื่อง สืบสานศาสตร์พระราชา คมนาคม สื่อสาร ชุด 9 ตามรอยพ่อ สืบสาน รักษา และต่อยอด
ผู้แต่ง กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009395
จำนวนหน้า 102 หน้า
รายละเอียด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีประมาณกว่าสี่พันห้าร้อยโครงการ ทั้งยังมีศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนเป็นบทเรียนสำคัญอันมีค่ายิ่ง ด้วย
พระราชทานแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาจนสัมฤทธิผล ทุกโครงการจึงนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาค เพราะเมื่อประชาชนมีรายได้ ชีวิตก็ย่อมมีคุณภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    599.00 บาท
   ISBN    9786165960533
   ขนาดไฟล์     56.696 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment