Loding..........
  
 

 

  กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ยืดหยุ่น (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
 

 

180.00 ฿ชื่อเรื่อง ยืดหยุ่น (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ผู้แต่ง SKY by SPORTS TEAM
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009394
จำนวนหน้า 164 หน้า
รายละเอียด ยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมหมวดหนึ่งของกีฬายิมนาสติก ซึ่งอยู่ใน
รูปของยิมนาสติกกายกรรม (Acrobatic Gymnastics) โดยยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการเล่นฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ จึงถือว่ายืดหยุ่นเป็นพื้นฐานของยิมนาสติก กล่าวโดยรวมแล้วก็คือ กิจกรรมออกกำลังกาย
ที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้สัมพันธ์กันในลักษณะต่าง ๆเช่น การกลิ้งตัว การม้วนตัว การทรงตัว การสปริงตัว การเหวี่ยงตัว การต่อตัว
การตีลังกา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมในกีฬายืดหยุ่นทั้งสิ้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    180.00 บาท
   ISBN    9786165960748
   ขนาดไฟล์     21.298 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment