Loding..........
  
 

 

  นวนิยาย วรรณกรรม อ่านเล่น และนิทาน -> ชุดทศชาติชาดก นารทพรหมชาดก (ชาติที่ 8)
 

 

172.00 ฿ชื่อเรื่อง ชุดทศชาติชาดก นารทพรหมชาดก (ชาติที่ 8)
ผู้แต่ง สุภฤกษ์ บุญกอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ นวนิยาย วรรณกรรม อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009371
จำนวนหน้า 56 หน้า
รายละเอียด การบำเบ็ญอุเบกขาบารมี” เรื่องราวของพระนารทพรหมผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก ได้ตรวจดูสัตว์โลกพบว่าพระเจ้าอังคติราชกำลังประพฤติผิดตามคำของชีเปลือย หาความสำราญให้ตัวเองด้วยไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงลงมาเตือนให้ประพฤติอยู่ในทศพิธราชธรรมตามเดิม...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    172.00 บาท
   ISBN    9786165960717
   ขนาดไฟล์     50.816 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment