Loding..........
  
 

 

  การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> สรุปข้อสอบ ก.พ.3 e-Exam Paper&Pencil
 

 

346.00 ฿ชื่อเรื่อง สรุปข้อสอบ ก.พ.3 e-Exam Paper&Pencil
ผู้แต่ง The Mentor,พิฆเนศ นิภารัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009358
จำนวนหน้า 186 หน้า
รายละเอียด
รวมโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. 3 ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
โดยแต่ละวิชาประกอบไปด้วยแนวข้อสอบวิชาละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยอย่าง ละเอียด เหมาะสาหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ก.พ. 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil)...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    346.00 บาท
   ISBN    9786165960663
   ขนาดไฟล์     4.496 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment