Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ
 

 

400.00 ฿ชื่อเรื่อง ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ
ผู้แต่ง ไพศาล พืชมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009139
จำนวนหน้า 357 หน้า
รายละเอียด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พัฒนาสืบทอดมาตั้งแต่ยุคระเบียบการพัสดุ มาจนถึงยุคที่มีกฎหมายเฉพาะ มีเนื้อหาสาระที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติมากมาย ส่วนหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจให้บรรดาบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการ เพื่อความคุ้มครองป้องกันตัวของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ให้ต้องรับผิด ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของแผ่นดินเป็นส่วนรวม ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    400.00 บาท
   ISBN    9786103022776
   ขนาดไฟล์     16.219 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment