Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> สัญญาจ้างออกแบบอาคาร รับเหมาก่อสร้าง กับภาระภาษี
 

 

150.00 ฿ชื่อเรื่อง สัญญาจ้างออกแบบอาคาร รับเหมาก่อสร้าง กับภาระภาษี
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009138
จำนวนหน้า 24 หน้า
รายละเอียด ภาระภาษีจากการทำสัญญาเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและระยะเวลาในดำเนินการยาวนาน ทั้งนี้ 2 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างก็คือ “สัญญาจ้างออกแบบอาคาร” และ “สัญญารับเหมาก่อสร้าง” เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าเมื่อทำสัญญานี้แล้วจะส่งผลทางกฎหมายอย่างไร ประเด็นสำคัญทางธุรกิจที่ต้องคำนึงถึง รวมถึงแนะนำข้อควรระวังในการทำสัญญาและวางแผนภาษี ภาระภาษีต่าง ๆ ที่ฝ่ายผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมากับฝ่ายผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติเพื่อไม่เกิดปัญหาและมีข้อพิพาททางกฎหมายในภายหลัง...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    150.00 บาท
   ISBN    9786163022714
   ขนาดไฟล์     3.426 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment