Loding..........
  
 

 

 

 

288.00 ฿ชื่อเรื่อง ติว ป.6 8 วิชา
ผู้แต่ง The Mentor
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009104
จำนวนหน้า 329 หน้า
รายละเอียด หนังสือ ติว ป. 6 8 วิชา รวบรวมเนื้อหาสำหรับน้อง ๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไว้อย่างครอบคลุม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครบถ้วนทั้ง 8 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และวิชาศิลปะ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    288.00 บาท
   ISBN    9786162139734
   ขนาดไฟล์     60.464 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment