Loding..........
  
 

 

  ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย
 

 

729.00 ฿ชื่อเรื่อง สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง คณะทำงานประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009078
จำนวนหน้า 792 หน้า
รายละเอียด เพียบพร้อมไปด้วยข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญและเรียบเรียงใหม่เป็นประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ภาค ได้แก่ ประวัติการพิมพ์, บทวิเคราะห์ “ชาติไทยในสิ่งพิมพ์”, จาก “ประพันธ์สาส์น” ถึง “มติชน” และภาคผนวก ซึ่งรวบรวมรายชื่อหัวหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 7 ภาพถ่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ไทยสมัยต่างๆ ตลอดจนตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการพิมพ์และการแพร่หลายการพิมพ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    729.00 บาท
   ISBN    9789740217688
   ขนาดไฟล์     47.943 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment