Loding..........
  
 

 

  การเกษตรและชีววิทยา -> การสร้างป่าเชิงนิเวศ
 

 

0.00 ฿ชื่อเรื่อง การสร้างป่าเชิงนิเวศ
ผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักพิมพ์ Publisher
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009039
จำนวนหน้า 78 หน้า
รายละเอียด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ 227 ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) แล้วเสร็จมีจำนวน 316,560 ราย พื้นที่4.27ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ดูแลป่า และอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพากัน เพิ่มความสมบูรณ์ เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ และให้บริการทางนิเวศอย่างยั่งยืน...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    0.00 บาท
   ISBN    9786163166388
   ขนาดไฟล์     29.104 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment