Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

 

219.00 ฿ชื่อเรื่อง ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้แต่ง ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008962
จำนวนหน้า 306 หน้า
รายละเอียด ภาษีในการทำธุรกิอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การทำสัญญา การซื้อ การขาย ไปจนถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกิจการที่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มักจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง และมีข้อพิพากกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพากรอยู่เสมอ
ผู้เขียนได้รวบรวม ประเด็นภาษีที่เกิขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และข้อยุติของประเด็นพร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบธุรกิอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีได้ถูกต้อง ช่วยลดข้อพิพากกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี และทำให้กิจการประหยัดภาษีอีกด้วย...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    219.00 บาท
   ISBN    9786163022202
   ขนาดไฟล์     61.843 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment