Loding..........
  
 

 

  เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 For Engineers)
 

 

408.00 ฿ชื่อเรื่อง แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 For Engineers)
ผู้แต่ง ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008850
จำนวนหน้า 584 หน้า
รายละเอียด เนื้อหาที่มีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน การสอนเพิ่มเติมได้ ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เส้น ระนาบ และพื้นผิวในสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    408.00 บาท
   ISBN    9786162139253
   ขนาดไฟล์     34.010 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment