Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> กฎหมายแรงงาน 2564
 

 

249.00 ฿ชื่อเรื่อง กฎหมายแรงงาน 2564
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008882
จำนวนหน้า 434 หน้า
รายละเอียด ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2564 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2564 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท
กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน
รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2564กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    249.00 บาท
   ISBN    9786163022189
   ขนาดไฟล์     15.780 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment