Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> 101 กระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

139.00 ฿ชื่อเรื่อง 101 กระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้แต่ง สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008867
จำนวนหน้า 135 หน้า
รายละเอียด การปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่กําหนดให้ปฏิบัติ ซึ่งงานสอบบัญชีมีกระบวนการขั้นตอนตามหลักการทางวิชาชีพ จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่พร้อมให้ตรวจสอบ งบการเงินตามเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินวิเคราะห์รายการค้า มีเหตุการณ์ เอกสารประกอบต้องมีการอนุมัติเกี่ยวข้องกับกิจการ
จึงจะบันทึกรายการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้บันทึกบัญชีตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนดให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายการที่ปรากฏในงบการเงินถูกต้องสะดวกและใช้เวลาน้อยในการทํางาน...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    139.00 บาท
   ISBN    9786163022196
   ขนาดไฟล์     2.112 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment