Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

139.00 ฿ชื่อเรื่อง สรุปภาษาไทย ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง จตุพร ธรรมศรี
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008864
จำนวนหน้า 278 หน้า
รายละเอียด สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.1 ไว้อย่างครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และสอบปลายภาคภาษาไทย ป.1 ได้อย่างมั่นใจ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    139.00 บาท
   ISBN    1379130000679
   ขนาดไฟล์     35.908 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment