Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ ชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS
 

 

229.00 ฿ชื่อเรื่อง แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ ชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS
ผู้แต่ง ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008832
จำนวนหน้า 384 หน้า
รายละเอียด จากการที่ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ยังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศไทย ผู้ที่มีความสนใจสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ในการแสวงหาคำตอบของการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะของประเทศไทย
ในกระแสโลกยุคปัจจุบัน และ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ไว้ไปใช้ในการอ้างอิงและกำหนดกรอบแนวคิตในงานวิจัยและผลงานวิชาการในประเด็นการจัดการสาชารณะและการอภิบาล (Public Management and Governance) ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    229.00 บาท
   ISBN    9786165773591
   ขนาดไฟล์     3.407 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment