Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> SMEs บัญชีเดียว (พิมพ์ครั้งที่ 2)
 

 

249.00 ฿ชื่อเรื่อง SMEs บัญชีเดียว (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008831
จำนวนหน้า 343 หน้า
รายละเอียด มาตรการบัญชีชุดเดียว เป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) มีการจัดทาบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยต้องยื่นคาร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว ต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นและลดอัตราภาษีประโยชน์ของบัญชีชุดเดียว ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนดำเนินธุรกิจ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    249.00 บาท
   ISBN    978616302217
   ขนาดไฟล์     8.714 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment