Loding..........
  
 

 

  เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 

 

200.00 ฿ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้แต่ง ดร. จันทนา ปัญญาวราภรณ์
สำนักพิมพ์ Jantana
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008830
จำนวนหน้า 264 หน้า
รายละเอียด หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่สร้างพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เนื้อหาประกอบด้วย เฟสเซอร์ไดอะแกรม จำนวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลการแปลงลาปลาซ สมการผลต่างสืบเนื่อง ผลการแปลงแซด อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย รวมถึงโจทย์ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนยินดีรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    200.00 บาท
   ISBN    9786165825825
   ขนาดไฟล์     4.824 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment