Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

155.00 ฿ชื่อเรื่อง สรุปคณิต ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง พัชราภรณ์ เย็นมนัส
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008804
จำนวนหน้า 350 หน้า
รายละเอียด สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.3 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย จดจำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกทักษะและแนวข้อสอบที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ป.3 ได้อย่างมั่นใจ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    155.00 บาท
   ISBN    1379130000389
   ขนาดไฟล์     103.440 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment