Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
 

 

199.00 ฿ชื่อเรื่อง ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
ผู้แต่ง ไพศาล พืชมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008798
จำนวนหน้า 204 หน้า
รายละเอียด การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระพิสูจน์ที่กฏหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้ ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบพยานหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ การส่งประเด็น และการเผชิญสืบ ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้ออ้างและข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐานะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    199.00 บาท
   ISBN    9786163022103
   ขนาดไฟล์     3.721 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment