Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> Highlight of Revenue Tax Ruling 1
 

 

359.00 ฿ชื่อเรื่อง Highlight of Revenue Tax Ruling 1
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008762
จำนวนหน้า 472 หน้า
รายละเอียด ประมวลรักษฎากร เป็นการรวบรวมกฎหมายที่สรรพากรประกาศใช้ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร พระราชกฤษฏีกา คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศและระเบียบต่างๆของ กรมสรรพากร การอ่านและทำความเข้าใจเป็นเรื่องยาก ด้วยเป็นภาษากฎหมาย ประกอบกันในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเมื่อเกิดปัญหา อาจจะหาคำตอบได้ยากจากการอ่านประมวลรัษฎากรที่มิได้บอกวิธีการปฏิบัติไว้ทุกกรณีจากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวม "ข้อหารือกรมสรรพากร" ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวปฏิบัติที่ตอบโดยกรมสรรพากร สำหรับใช้ประกอบการทำงาน พร้อมทั้งอ้างอิงบทบัญญัติกฏหมายที่จะทำให้นักบัญชีทำงานและอ่านกฎหมายภาษีได้ง่ายขึ้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    359.00 บาท
   ISBN    9786169108856
   ขนาดไฟล์     -
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android


ขออภัยครับ


เอกสารเล่มนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง


 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment