Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> SIGN BOARD คู่มือภาษีป้าย
 

 

259.00 ฿ชื่อเรื่อง SIGN BOARD คู่มือภาษีป้าย
ผู้แต่ง อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008760
จำนวนหน้า 388 หน้า
รายละเอียด เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บภาษีป้ายอย่างถูกต้องโดยรวบรวมกฎระเบียบและข้อหารือ อัตราการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการร้านค้า พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายและประชาชนที่สนใจทั่วไป เนื้อหาตามร่างกฎกระทรวง ที่ให้ปรับอัตราภาษีป้ายขึ้น
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    259.00 บาท
   ISBN    9786163021922
   ขนาดไฟล์     152.103 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment