Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

199.00 ฿ชื่อเรื่อง เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง
ผู้แต่ง ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008766
จำนวนหน้า 522 หน้า
รายละเอียด "เก่งพูดเกาหลีได้ใน 101 ชั่วโมง" โดยเริ่มจากพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาเกาหลี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการผสมคำ ฝึกพูดภาษาเกาหลีกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์เกาหลี โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆ มีคำอ่านภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง
...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    199.00 บาท
   ISBN    9786163812162
   ขนาดไฟล์     25.929 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment