Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) Part II
 

 

309.00 ฿ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) Part II
ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008765
จำนวนหน้า 496 หน้า
รายละเอียด ปัญหาในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่มักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการ PAEs หรือกิจการ NPAEs ก็คือ ความแตกตางระหว่างมาตรฐานการบัญชีภาษีอากร อันเนื่องจากหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีกับภาษีที่มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติไม่เหมือนกัน จึงทำให้เกิดข้อถกเถียงกันอยู่เป็นประจำว่า จะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องทั้งมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรหลักเกณฑ์ที่สำคัญ กิจการจะต้องยึดหลักการจัดทำบัญชีจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี แต่เมื่อยื่นแบบเพื่อเสียภาษีอากร กิจการจะต้องปรับปรุง (บวกกลับ) ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร แต่หากผู้ทำบัญชีขาดความรู้ ความแม่นยำของมาตรฐานการบัญชีภาษีอากร ก็จะทำให้กิจการปรับปรุงไม่ถูกต้อง ปรับปรุงไม่ครบถ้วน อาจจะทำให้กิจการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มได้
หนังสือ ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) Partll ประเด็น “สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้นักบัญชีได้มีการเปรียบเทียบและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรในประมวลรัษฎากร...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    309.00 บาท
   ISBN    9766163020994
   ขนาดไฟล์     -
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android


ขออภัยครับ


เอกสารเล่มนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง


 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment