Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> 108 สินค้าคงเหลือและการผลิต
 

 

196.00 ฿ชื่อเรื่อง 108 สินค้าคงเหลือและการผลิต
ผู้แต่ง สุพัฒน์ อุปนิกขิต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008754
จำนวนหน้า 292 หน้า
รายละเอียด ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป ผลิตสินค้าเพื่อขาย ให้บริการก็ต้องมีสินค้าเพื่อขายหรือเพื่อบริการ ซึ่งจะต้องมีภาระที่จัดทำบัญชีสินค้าตามกฎหมายบัญชี หรือต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดหนังสือเล่มนี้บอกถึงแนวทางบางเรื่องที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกิจการของท่าน และหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและนำไปพิจารณาปฏิบัติให้เหมาะสมของแต่ละกรณีต่อไป...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    196.00 บาท
   ISBN    9786163020796
   ขนาดไฟล์     -
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android


ขออภัยครับ


เอกสารเล่มนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง


 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment