Loding..........
  
 

 

  จิตวิทยา -> งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข
 

 

89.00 ฿ชื่อเรื่อง งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข
ผู้แต่ง สมพงศ์ สิงหา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008706
จำนวนหน้า 132 หน้า
รายละเอียด งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมทฤษฎีและพฤติกรรมในงานที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Do & Don't) โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและการเรียนรู้จดจำจากผู้คนรอบข้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด "การเรียนรู้แบบมุ่งสู่การกระทำ" คือเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน อันจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จของชีวิต...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    89.00 บาท
   ISBN    9786163023045
   ขนาดไฟล์     3.575 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment