Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ
 

 

399.00 ฿ชื่อเรื่อง บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ
ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008705
จำนวนหน้า 333 หน้า
รายละเอียด หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร” เป็นหนังสือที่เน้นให้ผู้รู้บัญชีเบื้องต้น หรือ ไม่มีความรู้บัญชี และภาษีอากร ได้ศึกษาประเด็นที่ไปที่มาของการบันบัญชี ระบบบัญชี ระบบเอกสาร การจัดทำรายงานการเงิน และรายงานที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้บริหารต้องทราบ ภาระภาษีอากรที่กิจการจะต้องประสบ...หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ นักบัญชีที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และภาระภาษีอากรที่สำคัญ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    399.00 บาท
   ISBN    9786163021427
   ขนาดไฟล์     13.616 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment