Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
 

 

560.00 ฿ชื่อเรื่อง เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008696
จำนวนหน้า 836 หน้า
รายละเอียด ประเด็นคำถามสุดฮิตของเจ้าหน้าที่สรรพากร จะให้กระทบยอดด้านรายได้ และรายจ่าย ภ.ง.ด.50(CIT) , ภ.พ.30 (VAT) และ ภ.ง.ด.53 (WHT) ซึ่งมักจะมีรายการที่ยอดไม่ตรงกัน ซึ่งจะต้องทําการพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบถึงความแตกต่างดังกล่าว หากพิสูจน์ความแตกต่างไม่ได้ เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน ดังนั้น จึงควรเตรียมพร้อมกับคำถามของเจ้าหน้าที่ประเมิน
หนังสือ “เจาะลึก...กระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53” ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และประเด็นข้อโต้แย้งที่สําคัญที่นักบัญชีควรทราบ พร้อมแนวปฏิบัติในการกระทบยอดความแตกต่างดังกล่าว...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    560.00 บาท
   ISBN    9766163021205
   ขนาดไฟล์     14.072 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment