Loding..........
  
 

 

 

 

259.00 ฿ชื่อเรื่อง จัดการ Cash ก่อน Crash
ผู้แต่ง ธนเดช มหโภไคย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008639
จำนวนหน้า 484 หน้า
รายละเอียด สำหรับในปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารการเงิน และต้องบริหารในแนวระมัดระวัง (Conservative) เพื่อให้กิจการสามรถรับมือกับความผันผวนของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการบริหารสภาพคล่องและเงินสดของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่เอื้อให้การค้าขายเกิดความคล่องตัว ผู้บริหารจะต้องให้ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของสภาพคล่องและเงินสด หลักการบริหารเงินสด การบริหารวงจรเงินสด การกำหนดขนาดการถือครองเงินที่เหมาะสม การวางแผนและจัดการตัวเงินสด การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเงินสด...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    259.00 บาท
   ISBN    9786167126913
   ขนาดไฟล์     46.425 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment