Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> เคาะปัญหากับสาระ VATพิมพ์ครั้งที่ 4
 

 

319.00 ฿



ชื่อเรื่อง เคาะปัญหากับสาระ VATพิมพ์ครั้งที่ 4
ผู้แต่ง ชุมพร เสนไสย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008629
จำนวนหน้า 580 หน้า
รายละเอียด หนังสือ "เคาะปัญหากับสาระ VAT" เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 แล้ว มีการปรับเปลี่ยนส่วนของการเฉลี่ยภาษีซื้อ ให้มีความถูกต้องชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายย่อ ๆ เกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เห็นภาพของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ส่วนที่เกี่ยวกับสาระภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายสาระของเรื่องที่ผู้อ่านน่าจะทำความเข้าใจ เช่น ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เป็นต้น 3. ส่วนที่เกี่ยวกับกฏหมายภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประมวลรัษฎากรและกฏหมายลูกค้าที่สำคัญฯ 4. ส่วนท้ายเล่มมี คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวกับปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม มากกว่า 300 ข้อ เป็นการนำปัญหาที่ผู้พบปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถาม เขียนในโอกาสต่าง ๆ มาตอบตามความเห็นของผู้เขียนโดยอ้างอิงกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้อ่านจะ ได้สืบค้นต่อไปและนำไปปรับกับปัญหา...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    319.00 บาท
   ISBN    9786163021229
   ขนาดไฟล์     28.122 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment