Loding..........
  
 

 

 

 

259.00 ฿ชื่อเรื่อง ภ.ง.ด. 54 VS ภ.พ.36
ผู้แต่ง ชุมพร เสนไสย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008628
จำนวนหน้า 444 หน้า
รายละเอียด นังสือสารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 vs ภ.พ.36 เล่มนี้เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากที่เคยจัดพิมพ์มาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2558 โดยปัญหาการจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดามักมีปัญหาสำหรับผู้จ่ายเงินอยู่เสมอว่าจะต้องหักภาษีและนำส่งภาษีเงินได้ รวมทั้งนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรหรือไม่อย่างไรจำนวนเท่าใดและในบางกรณีความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริงและการนำมาปรับใช้กับข้อกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้จ่ายเงินที่จะตัดสินใจทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในบางเรื่องที่ได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยไว้แล้ว พร้อมทั้งได้อธิบายเพื่อให้เห็นประเด็นปัญหาในการนำส่งภาษีดังกล่าวในกรณีต่างๆ ร่วมในการนำเสนอด้วย นอกจากนี้ยังมุ่งประสงค์ให้ผู้จ่ายเงินที่ได้ศึกษาและนำไปปฎิบัติแล้ว จะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการนำส่งภาษีได้...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    259.00 บาท
   ISBN    9766163020864
   ขนาดไฟล์     11.826 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment