Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> ประมวลรัษฎากร ปี 2553
 

 

199.00 ฿ชื่อเรื่อง ประมวลรัษฎากร ปี 2553
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008613
จำนวนหน้า 1484 หน้า
รายละเอียด หนังสือประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี อนึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ ดังนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีหนังสือประมวลรัษฎากรของแต่ละปีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษี ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    199.00 บาท
   ISBN    9786167126173
   ขนาดไฟล์     32.593 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment