Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
 

 

279.00 ฿ชื่อเรื่อง ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008597
จำนวนหน้า 688 หน้า
รายละเอียด รวบรวมประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ผู้ที่ทำงานด้าน การเงิน การธนาคาร บัญชี ภาษีอากร รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    279.00 บาท
   ISBN    9786163811349
   ขนาดไฟล์     5.140 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment