Loding..........
  
 

 

  ศิลปะและวัฒนธรรม -> ดวงใจในทรงจำ
 

 

450.00 ฿ชื่อเรื่อง ดวงใจในทรงจำ
ผู้แต่ง ธงทอง จันทรางศุ บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008540
จำนวนหน้า 391 หน้า
รายละเอียด บันทึกเรื่องราวความทรงจำและความประทับใจต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในแง่มุมต่างๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เรื่อยไปจนถึงประชาชนจิตอาสาที่ได้อยู่ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในวันเวลาสถานที่ต่างๆ กัน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นจดหมายเหตุภาคประชาชนชิ้นสำคัญที่บันทึกความชื่นใจและความทรงจำไว้เป็นหลักฐานให้เราได้ย้อนดูด้วยความสุข...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    450.00 บาท
   ISBN    9789740216810
   ขนาดไฟล์     23.306 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment