Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

365.00 ฿ชื่อเรื่อง แลหลังคำ เขมร-ไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008538
จำนวนหน้า 376 หน้า
รายละเอียด ภาษาไทยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆ ไม่มีที่มาที่ไป แต่เกิดจากการผสมผสานของหลากหลายภาษา และภาษาเขมรโบราณก็เป็นหนึ่งในนั้น หนังสือเล่มนี้จะพาเราร่วมสำรวจที่มาของคำยืมภาษาเขมร ตั้งแต่แรกเริ่มรับภาษามาใช้ ไล่เรียงลำดับพัฒนาการทางภาษา และสืบหาความหมายดั้งเดิมของคำยืมภาษาเขมรที่คนไทยใช้กันจนชิน...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    365.00 บาท
   ISBN    9789740216872
   ขนาดไฟล์     35.367 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment