Loding..........
  
 

 

 

 

295.00 ฿ชื่อเรื่อง ศิลปะกรุงธนบุรี
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008535
จำนวนหน้า 209 หน้า
รายละเอียด กรุงธนบุรีสถาปนาขึ้นภายใต้ภาวะสงคราม สมเด็จพระเจ้าตากสินรวบรวมผู้คนสร้างเมืองขึ้นใหม่ในพื้นที่เมืองธนบุรี-บางกอกเดิม หลักฐานมากมายระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่นมาก่อน ดังนั้นในช่วง 15 ปีของสมัยธนบุรี การซ่อม ปรับปรุงวัดจึงน่าจะเป็นงานช่างสมัยธนบุรี ผู้เขียนจึงสำรวจศิลปกรรมตามวัดต่างๆ ในพื้นที่เพื่อสืบหาร่องรอยรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบสานความงามศิลปะอยุธยาและส่งต่อให้แก่ศิลปะรัตนโกสินทร์...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    295.00 บาท
   ISBN    9789740216759
   ขนาดไฟล์     27.614 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment