Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

354.00 ฿ชื่อเรื่อง เจาะลึก CU-BEST
ผู้แต่ง The Mentor
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008101
จำนวนหน้า 402 หน้า
รายละเอียด CU-BEST เป็นชื่อย่อมาจาก Chulalongkorn University Business Entrance Scholastic Test เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวัดความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมก่อนจะมี CU-BEST นั้น เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าจะต้องสอบ GMAT แต่สำหรับ CU-BEST นั้น ทีมบริหารระดับเกจิอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้พัฒนามาจาก GMAT และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบัณฑิตไทยที่จะต้องผ่านการทดสอบใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ล้วนๆ และส่วนที่เป็นกาวิเคราะห์เชิงธุรกิจ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    354.00 บาท
   ISBN    9789743894091
   ขนาดไฟล์     5.460 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment