Loding..........
  
 

 

  การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
 

 

250.00 ฿ชื่อเรื่อง สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ผู้แต่ง อ.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007882
จำนวนหน้า 0 หน้า
รายละเอียด ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    250.00 บาท
   ISBN    9789743899041
   ขนาดไฟล์     103.657 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment