Loding..........
  
 

 

  การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> พิชิต CU-TEP 100++ (ฉบับปรับปรุง)
 

 

280.00 ฿ชื่อเรื่อง พิชิต CU-TEP 100++ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และ วรวิช วสาคารวะ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007813
จำนวนหน้า 278 หน้า
รายละเอียด หลังวางจำหน่ายหนังสือ พิชิต CU-TEP 100++ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 ทีมผู้เขียนได้รับการติดต่อจากผู้อ่านหลายท่าน มีทั้งขอบคุณเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่ายนำไปใช้เตรียมสอบได้ทันที และการยกตัวอย่างที่ชัดเจนในแต่ละ Part ของการสอบในการตีพิมพ์ครั้งนี้ ทีมผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตรงกับแนวข้อสอบปัจจุบันมากขึ้น และเพิ่มตัวอย่างแนวข้อสอบให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนเข้าห้องสอบจริง
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CU-TEP เล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเนื้อหาเพื่อให้สามารถทำข้อสอบจริงได้มากกว่าเป็นเพียงคู่มือที่เน้นตัวอย่างข้อสอบทั่วไป เราได้สรุปเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด ทั้งในส่วนของไวยากรณ์ การอ่าน และคำาศัพท์ โดยประมวลผลจากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี เราจึงแน่ใจว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับการสอบ ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจอย่างดียิ่งที่จะทำข้อสอบได้จริง และมีความรู้ในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    280.00 บาท
   ISBN    9789744144386
   ขนาดไฟล์     7.327 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment