Loding..........
  
 

 

  การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks
 

 

200.00 ฿ชื่อเรื่อง พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007811
จำนวนหน้า 241 หน้า
รายละเอียด สำหรับการนำเสนอที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
วิธีการพูดเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมื อ-เครื่องอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ รวมไปจนถึงเทคนิคการใช้กิริยา ท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบกัน
...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    200.00 บาท
   ISBN    9789744144294
   ขนาดไฟล์     3.478 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment