Loding..........
  
 

 

  จิตวิทยา -> วิธีรับมือและเทคนิคการจัดการความเครียด
 

 

95.00 ฿ชื่อเรื่อง วิธีรับมือและเทคนิคการจัดการความเครียด
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการดีไลท์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007819
จำนวนหน้า 80 หน้า
รายละเอียด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ จึงถาโถมเข้ามาหาอยู่ทุกวัน มันอาจจะแก้ไขได้ยาก แต่ก็มิใช่ว่าแก้ไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลาค่อย ๆ คิด - ค่อย ๆ ทำอย่างรอบคอบ
การจะแก้ปัญหาใด ๆ ให้ได้ดี ต้องมีสมาธิ และปัญญาแต่ตัวสร้างปัญหา ก็คือ “ความเครียด” ซึ่งเป็นตัวทำลายทั้งสมาธิ และปัญญา คู่มือเล่มนี้เป็นตัวช่วยให้เรารับมือกับความเครียด พร้อมเทคนิควิธีการสร้างสมาธิในเวลาสั้น ๆ เหมาะสำหรับเป็นข้อคิด - ข้อพึงปฏิบัติ และเป็นกำลังใจแก่คนที่ท่านรักและห่วงใย...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    95.00 บาท
   ISBN    9789744144522
   ขนาดไฟล์     3.040 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment