Loding..........
  
 

 

  การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> เขียน อย่างมืออาชีพ
 

 

150.00 ฿ชื่อเรื่อง เขียน อย่างมืออาชีพ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007818
จำนวนหน้า 157 หน้า
รายละเอียด หลายคนพบว่า การเขียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เพราะในการเขียนเรื่องใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือ การสื่อสารสิ่งที่เราต้องสื่อด้วยภาษาเขียน ซึ่งก็แน่นอนที่ย่อมต้องยากกว่าการพูด นอกจากนั้นยังจะต้องโน้มน้าวจูงใจผู้อ่าน ให้ดำเนินการหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ การเขียนจดหมายเสนอขาย เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้า การเขียนคู่มือ/คำสั่งให้คนปฏิบัติตาม ฯลฯ

การเขียน เป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความคิดและจินตนาการ เพื่อบอกสารบางอย่างให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ด้วยวาจาเนื่องจากเหตุผลบางประการเช่น เมื่อต้อง
การสื่อสารอย่างเป็นทางการกับผู้ที่มีระดับสูงกว่าเรา เมื่อต้องการบันทึกสารนั้นไว้เป็นหลักฐานที่แน่นอนชัดเจน เมื่อต้องการให้ผู้รับสารสามารถกำหนดเวลาในการรับสารได้ตามใจชอบ เป็นต้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    150.00 บาท
   ISBN    9789744144478
   ขนาดไฟล์     2.604 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment