Loding..........
  
 

 

  จิตวิทยา -> เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิด
 

 

75.00 ฿ชื่อเรื่อง เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิด
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007809
จำนวนหน้า 69 หน้า
รายละเอียด ไม่มีใครแก่เกินไป
ที่จะพัฒนาสมอง
ของตนเอง
และไม่สายไปที่จะ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ
บนโลกใบนี้...
...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    75.00 บาท
   ISBN    9789744144317
   ขนาดไฟล์     1.372 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment