Loding..........
  
 

 

   ->
 

 

450.00 ฿ชื่อเรื่อง เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด แม่กด
ผู้แต่ง วรรณี ชาญชิต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อินทร์ณน
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007779
จำนวนหน้า 13 หน้า
รายละเอียด ชุดช่วยเพิ่มความเข้าใจ มาตราตัวสะกด ทั้ง 8 มาตรา (แม่กก- แม่เกอว) ฝึกการสะกดคำ ทำให้อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
– เนื้อหาเป็นการฝึกการประสมคำและฝึกอ่านคำ โดยการนำพยัญชนะในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ มาเป็นตัวสะกด โดยผันตามสระเสียงสั้นเสียงยาวไปตามพยัญชนะแต่ละตัวเพื่อให้เกิดคำใหม่ตามมาตรานั้น
– มีรูปแบบคำหรือพยางค์ รวมถึงสำนวนต่าง ๆที่มีรูปแบบพยัญชนะตัวสะกดในมาตรานั้น ๆ มาให้ฝึกอ่านและสังเกต เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงคำในมาตราตัวสะกดนั้นอย่างถูกต้อง
– มีกาพย์ยานี ๑๑ เป็นจุดเริ่มเข้าบทเรียนเพื่อเพิ่มความจำและความเข้าใจในมาตราตัวสะกดได้ดียิ่งขึ้น...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    450.00 บาท
   ISBN    9786167254722
   ขนาดไฟล์     6.656 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment