Loding..........
  
 

 

  การเมืองและการปกครอง -> ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
 

 

179.00 ฿ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007713
จำนวนหน้า 225 หน้า
รายละเอียด ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    179.00 บาท
   ISBN    9786163811431
   ขนาดไฟล์     4.105 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment