Loding..........
  
 

 

  ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ
 

 

319.00 ฿ชื่อเรื่อง ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007703
จำนวนหน้า 263 หน้า
รายละเอียด ผู้เขียนศึกษาวิจัยรูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าจีน โดยเน้นเฉพาะศาลเจ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1-5 เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมของชาวจีนทั้ง 5 กลุ่มภาษา อีกทั้งยังพิจารณาถึงอิทธิพลศิลปะอื่นๆ ที่มีผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมศาลเจ้าของชาวจีนแต่ละกลุ่ม ทั้งด้านภูมิหลัง รูปแบบสถาปัตยกรรม และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบศาลเจ้าของแต่ละกลุ่มด้วย...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    319.00 บาท
   ISBN    9789740216230
   ขนาดไฟล์     40.351 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment