Loding..........
  
 

 

  ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์
 

 

139.00 ฿ชื่อเรื่อง ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007701
จำนวนหน้า 166 หน้า
รายละเอียด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด ชัดเจนมากขึ้น ผู้เขียนจึงพยายามศึกษาและเรียบเรียงเรื่องราวของ “สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร” ตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มานำเสนอเพื่อให้เห็นภาพพระราชประวัติของพระองค์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องราวช่วงหลังสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2310 อันทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปประทับในเมืองพม่าจนกระทั่งสวรรคต...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    139.00 บาท
   ISBN    9789740216124
   ขนาดไฟล์     9.876 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment