Loding..........
  
 

 

  การเมืองและการปกครอง -> เผด็จการวิทยา
 

 

249.00 ฿ชื่อเรื่อง เผด็จการวิทยา
ผู้แต่ง พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
สำนักพิมพ์ -
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00007704
จำนวนหน้า 351 หน้า
รายละเอียด หนังสือที่สะท้อนภาพความจริงของระบอบเผด็จการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย นับแต่ทฤษฎีว่าด้วยแนวคิดพื้นฐาน วัฒนธรรมและอำนาจนิยม กองทัพและความมั่นคง การสื่อสารในยุคสมัยเผด็จการและการเคลื่อนไหวทางสังคม รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและบทเรียนจากต่างประเทศ รวมถึงความปรองดองสมานฉันท์และสังคมยุคหลังเผด็จการ...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    249.00 บาท
   ISBN    9789740216216
   ขนาดไฟล์     5.461 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment